Miejsce w przedszkolu – dlaczego tak trudno się dostać?

Rodzice dzieci przedszkolnych bardzo często skarżą się na brak miejsca w przedszkolu państwowym. Sytuacja ta jest spowodowana efektami wyżu demograficznego, nieprzychylnymi przepisami oraz pewnymi decyzjami politycznymi. Dlaczego więc zapisanie dziecka do publicznej placówki graniczy z cudem?

Niekorzystne przepisy

Głównym powodem braku przyjęcia do przedszkoli jest nieodpowiednia liczba oddziałów w porównaniu do liczby dzieci, jakie mogłyby w danym roku szkolnym rozpocząć edukację w przedszkolu. Jak można się spodziewać tworzenie tych miejsc jest niezwykle trudne, wynikają z wysokich wymagań stawianych przez przyszłych kierowników placówek wychowawczych oraz ogromne zobowiązania finansowe.

Kwestia odpowiedzialności

Kolejny problem dotyczy tego, że żadna istniejąca placówka nie chce brać na siebie odpowiedzialności za powstawanie nowych placówek wychowawczych oraz przeprowadzania w nich dodatkowej rekrutacji do oddziału przedszkolnego. Wedle przepisów zakładanie i prowadzenie przedszkoli należy do gminy oraz jej aktualnych środków na powstanie nowej placówki. Często decyzja ta spoczywa na barkach rady miejskiej. Jeśli chodzi o miejsca przedszkolne, decyzję w tej sprawie ponoszą najczęściej sami kierownicy placówek.

Miejsce w przedszkolu – dlaczego tak trudno się dostać?

Duża liczba dzieci

Współcześnie ma miejsce wyż demograficzny, co powoduje stały wzrost liczby dzieci chętnych do oddziału przedszkolnego. Wynika to z wejścia w wiek rozrodczy osób urodzonych w latach 80. Kiedyś występujące pomieszczenia były wystarczające dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną. Dziś tych miejsc już brakuje, nie ma już odpowiedniej przestrzeni dla wszystkich chętnych.

Przepisy prawa

Kolejną przyczyną wynikającą z występowania trudności w dostaniu się do przedszkola jest przeprowadzona w 2009 roku reforma oświaty. Zgodnie z jej ustaleniami dzieci sześcioletnie oraz siedmioletnie mają obowiązek edukacyjny, a dodatkowo powinny przynajmniej rok przed jej rozpoczęciem uczęszczać do przedszkola. Zmiany te spowodowały, iż rodzice bez znaczenia na własne opinie i przekonania są zobowiązani zapisać dziecko do przedszkola.