Transformacja cyfrowa – o czym powinni pamiętać konsumenci?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, czyli UOKiK niezwykle regularnie publikuje na Twitterze bardzo istotne informacje przeznaczone dla każdego z nas. Są one poświęcone obowiązkom oraz prawom obu stron transakcji. Wśród prezentowanych informacji pojawiają się również ostrzeżenia o produktach wycofanych ze względu np. na to, że mogą być niebezpieczne. 22 listopada 2021 na swoim profilu urząd umieścić informacje poświęcone transformacji cyfrowej.

Transformacja cyfrowa

Podczas Dialogu Konsumenckiego głos zabierał m.in. Didier Reynders, komisarz ds. Sprawiedliwości w Komisji Europejskiej, ale także i prezes UOKiK, Tomasz Chróstny. Podkreślili oni m.in. to, że rewolucja cyfrowa przebiega znacznie szybciej, aniżeli ktokolwiek przypuszczał. Co więcej, jej znaczenie jest o tyle istotne, że dotyka życia absolutnie każdego i każdej z nas. Podczas spotkania prezesa UOKiK z Komisarzem UE podkreślono m.in. znaczenie transformacji cyfrowej i ekologicznej w odniesieniu do odbudowy gospodarki po pandemii COVID-19. Przede wszystkim jest to wyzwaniem dla Komisji Europejskiej oraz krajowych organów ochrony konsumentów poszczególnych państw członkowskich, o których w szczególności trzeba pomyśleć w perspektywie najbliższych 5 lat.

Transformacja cyfrowa – o czym powinni pamiętać konsumenci?

O czym mówiono podczas Dialogu Konsumenckiego?

Komisarz ds. Sprawiedliwości w Komisji Europejskiej podczas Dialogu Konsumenckiego wskazywał na to, jak ważna jest zrównoważona konsumpcja i produkcja oraz dążenie do pełnej cyfryzacji gospodarki. Podczas spotkania dyskusja koncentrowała się przede wszystkim wokół:

  • Ochrony konsumentów w świecie cyfrowym,
  • Roli konsumentów w zielonej transformacji.

Wśród poruszanych problemów znalazło się m.in. zwiększenie bezpieczeństwa konsumentów dokonujących transakcji drogą internetową. Zdaniem Tomasza Chróstnego jest konieczne wykonanie takich działań, aby:

  1. Poziom ochrony był na równie wysokim poziomie, co w przypadku standardowych, tradycyjnie stosowanych kanałów sprzedaży;
  2. Przepisy poświęcone transakcjom wykonywanym w sieci były dostosowane do transformacji cyfrowej.