Jak wygląda nauczanie w domu?

Warto wyjść od tego, że w naszym kraju nie ma obowiązku szkolnego, natomiast każde dziecko w przedziale od 6 do 18 lat ma obowiązek edukacji. Pozwala to na indywidualne nauczanie w domu. Warto wiedzieć jak wygląda takie uczenie się w domu? Co zatem należy uwzględnić w trakcie nauczania domowego?

Indywidualne nauczanie w domu

Wiele dzieci, które odbywają indywidualne nauczanie w domu, przyznając się do tego, że nie chodzą do szkoły spotykają się ze strony innych z dużym zdziwieniem i zaciekawieniem. Mimo, iż edukacja w Polsce staje się coraz bardziej popularna to mimo wszystko nadal jest to dość rzadkie zjawisko.

Rola rodzica w edukacji domowej

Przyjęte jest, że to rodzic jest odpowiedzialny za nauczanie własnych dzieci. Może być to równie dobrze opiekun prawny dziecka lub inna osoba wskazana przez niego. Nie ma żadnych wymagań dotyczących specjalnego wykształcenia rodziców czy odbycia specjalistycznych kursów przed rozpoczęciem edukacji domowej dziecka. Tak naprawdę w każdej rodzinie może to wyglądać inaczej. W dużej mierze znaczenie ma etap edukacyjny dziecka. Wiadome jest, że dziecko w I klasie wymaga znacznie więcej uwagi i wsparcia, niż to w wyższych klasach, same potrafiące czytać, pisać i liczyć. Dziecko w edukacji domowej musi przestawić się z fazy bycia nauczanym na uczenie się. Warto dodać, że na etapie szkoły podstawowej rodzic posiadający zdaną maturę z pewnością poradzi sobie w bardziej wymagających dla dziecka tematach. Współcześnie uczenie się jest dużo łatwiejsze, w dobie tak powszechnie dostępnej wiedzy. W momencie występowania jakichkolwiek trudności dzieci na edukacji domowej mają dostęp do szkoły, do której są zapisani, więc ona też może posłużyć swą pomocą.

Jak wygląda nauczanie w domu?

Kwestia egzaminów rocznych

Każdy uczeń odbywający edukację domową ma obowiązek raz w roku przestawić egzamin z przedmiotów wskazanych w ustawie. To pokazuje, że w takim samym czasie jak rówieśnicy ze szkoły dziecko na edukacji domowej ma taki sam zakres wiedzy do opanowania, co określa podstawa programowa. Dzięki temu na każdym etapie dla dziecka na ED występuje możliwość powrotu do normalnego trybu uczenia. Plusem edukacji w domu jest z pewnością to, że nie ma ocen, co w trakcie edukacji w szkole stacjonarnej jest nieuniknione. Tutaj mówi się jedynie o zdaniu bądź nie zdaniu danego egzaminu. Edukacja domowa zapewnia dużą dowolność w zdawaniu egzaminów, dzięki temu dzieci mają możliwość uczenia się blokami, poświęcając czas na konkretny przedmiot bądź inne z nim powiązane. Grafik egzaminów pomaga w usystematyzowaniu pracy i zaplanowaniu sobie nauki. Jest to z pewnością dużo korzystniejsze niż kilka przedmiotów w jednym czasie, co ma miejsce w tradycyjnej szkole. Dzieci na edukacji domowej otrzymują takie same podręczniki jak w szkole, gdyż one stanowią bazę dla podstawy programowej.

Warto więc dokładnie przeanalizować wady i zalety płynące z edukacji domowej. Ogromne znaczenie ma samo dziecko, jego potrzeby i preferencje. W trakcie podejmowania decyzji należy więc wsłuchać się w dziecko i razem z nim podjąć najlepszą dla niego opcję.