Filologia angielska studia – perspektywy pracy

Studiowanie filologii angielskiej daje okazję do poznania kultury, sztuki, dziejów z historii brytyjskiej, jak i amerykańskiej, realiów krajów anglojęzycznych, nauki o języku, poszerzenia wiedzy dotyczącej literatury anglojęzycznej, zdobycia wiedzy związanej z naukami humanistycznymi oraz możliwość doskonalenia znajomości języka angielskiego. To bardzo popularny kierunek, znajdujący się w ofercie praktycznie wszystkich uniwersytetów, zarówno tych państwowych, jak i niepaństwowych oraz różnych szkołach. Są to studia o charakterze dwustopniowym, 3-letnie licencjackie oraz 2-letnie uzupełniające magisterskie.

Filologia angielska studia – program studiów oraz specjalizacje

Przedmioty jakie oferuje filologia angielska studia dzielone są na podstawowe oraz kierunkowe. Wśród nich występować może praktyczna nauka języka (komunikacja, fonetyka, gramatyka praktyczna, język pisany, translacja, tutorial, pisanie akademickie), gramatyka opisowa, wstęp do literaturoznawstwa, historia literatury angielskiego obszaru językowego, historia krajów angielskiego obszaru językowego, wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego, historia języka, wstęp do językoznawstwa, wiedza o akwizycji i nauce języków, dydaktyka języka angielskiego, teoria literatury, czytanie tekstów literackich, literatura angielska oraz literatura amerykańska.

Na studiach dokonuje się wyboru odpowiedniej specjalności. Do przykładowych specjalności na filologii angielskiej zalicza się specjalizację ogólną – analityczną, tłumaczeniową, celtycką, południowoafrykańską, anglo-amerykańską, nauczycielską z historią, nauczycielską z informatyką, kulturę i literaturę angielskiego obszaru językowego, tłumaczeniową z językiem arabskim, tłumaczeniową z językiem chińskim czy języka biznesu.

Filologia angielska studia – perspektywy pracy

Perspektywy pracy po filologii angielskiej

Absolwenci filologii angielskiej słynący nie tylko z doskonałej znajomości języka angielskiego oraz drugiego wybranego języka, gdyż na studiach występuje również lektorat z drugiego języka mają szansę na pracę w zawodach, w których posługiwanie się tymi językami jest poszukiwane. Oczywiście po kierunku nauczycielskim studenci mogą starać się o pracę w szkołach państwowych czy prywatnych jako nauczyciel języka angielskiego. Mogą ubiegać się również o stanowisko lektora w szkole językowej. Ponadto po specjalizacji tłumaczeniowej może rozpocząć swoją karierę jako tłumacz, zaczynając od tłumaczeń dokumentów, po artykuły, książki, filmy oraz coraz bardziej wymagające tłumaczenia konsekutywne czy symultaniczne.

Osoby, które ukończyły filologię angielską z pewnością będą mogły rozwinąć swe skrzydła w świecie biznesu, dyplomacji, turystyce, rozrywce oraz wszelkich innych obszarach opartych o kontakty międzynarodowe.

Filologia angielska studia – uczelnia

Miejscem, w którym przykładowo można studiować ten kierunek jest Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie. W zależności od wyboru można podjąć się nauki w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym oraz specjalności w kierunku Tłumaczeń Specjalistycznych lub Komunikacji Międzykulturowej w Biznesie.